صفحه اصلی

واحدهای تحت لیسانسشیرین‌سازی گاز طبیعی
اين واحد با حلّال متيل دي اتانول آمين فعال شده، و تحت ليسانس BASF كار مي‌كند و در آن تقریبا تمامی CO2 و H2S موجود در گاز طبیعی توسط حلّال یادشده حذف می‌گردد ...

ادامه مطلب


نم‌زدایی و حذف مرکاپتانها
در اين واحد گازهاي تصفيه شده در واحد حذف گازهاي اسيدي، نم زدايي و مركاپتان زدایی مي‌شوند تا در خلال مايع سازي تشکیل یخ نشده، خطوط لوله و تجهيزات را مسدود نكنند ...

ادامه مطلب


بازیافت گوگرد
گازهاي اسيدي خروجي از برج‌هاي واحد نم‌زدايي و مركاپتان زدايي به واحد بازيافت گوگرد وارد مي‌شوند. در اين واحد ابتدا توسط فرآيند Claus اغلب تركيبات گوگردي به S تبديل مي‌شوند ...

ادامه مطلب


تفکیک گازی
مهمترین هدف در واحد تفکیک گازی جداسازی و بازیابی پروپان، بوتان و میعانات گازی از ترکیبات سبک گاز طبیعی است. ترکیبات سبک گازی در واحدهای پایین دستی تبدیل به ...

ادامه مطلب


مایع‌سازی
در این واحد، گازهای سبک خروجی از واحد تفکیک گازی سرد، مایع و زیر سرد می‌شوند تا به واحد حذف نیتروژن ارسال گردند. سرد، مایع و زیر سرد کردن خود مبردها نیز در این واحد صورت می‌گیرد ...

ادامه مطلب


تبريد
عمليات تبريد در بخش مايع‌سازي در سه سيكل بسته توسط مخلوط سيالهاي مبرد صورت می‌گیرد. سرمای لازم جهت مایع کردن اتان در برج اتان‌زدا نیز توسط این چرخه تامین می‌گردد ...

ادامه مطلب

حذف نیتروژن
در اين واحد مقدار نیتروژن موجود در ال ان جی تولید شده تنظیم می‌شود تا شرایط محصول تولیدی مناسب گردد. این نیتروژن حذف شده نیز خالص‌سازی شده و به جو فرستاده می‌شود ...

ادامه مطلب

محصولات

  • a06p01
  • a06p02
  • a06p03
  • a06p04
  • a06p05
  • a06p07
  • a06p08