اخبار

وزير نفت پس از بازدید از طرح های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به این که ٦ فاز پارس جنوبی به زودی به طور رسمی افتتاح می شود، اظهار کرد: اکنون با وارد مدار شدن این فازها بیش از ١٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین و همچنین میعانات گازی، گازمایع و اتان تولید می‌شود ...

شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران از لیست تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا خارج شد. در تاریخ 16 ژانویه ۲۰۱۷، تحریم شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به همراه شرکت سرمایه‌گزاری صندوق بازنشستگی نفت (اوپیک) و شرکت مدیریت و عملیات بهره‌برداری پتروپارس (POMC) و نیز شرکت مهندسی و منابع پتروپارس (PRE) از سوي اتحاديه اروپا لغو شد ...