اخبار

شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران از لیست تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا خارج شد. در تاریخ 16 ژانویه ۲۰۱۷، تحریم شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به همراه شرکت سرمایه‌گزاری صندوق بازنشستگی نفت (اوپیک) و شرکت مدیریت و عملیات بهره‌برداری پتروپارس (POMC) و نیز شرکت مهندسی و منابع پتروپارس (PRE) از سوي اتحاديه اروپا لغو شد ...