میعانات گازی

میعانات تولیدی در واحد جداسازی ماکزیمم 0.5 % بوتان (ایزو و نرمال) دارد که با میزان تولید 0.42 MTPA به فاز بالادستی بازگردانده می‌شود تا با میعانات گازی آن فاز پس از تثبیت، ذخیره و بارگیری شود.